Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet Students styrelse 2019

Från vänster: Julia Norman, Elisabeth Holmberg, Oskar Bäckman, Maria Guthke, Gabriella Johansson, Emy Palmér, David Blank, Mooness Ebadi-Lindqvist På bilden saknas Nelly Johansson

Från vänster: Julia Norman, Elisabeth Holmberg, Oskar Bäckman, Maria Guthke, Gabriella Johansson, Emy Palmér, David Blank, Mooness Ebadi-Lindqvist På bilden saknas Nelly Johansson

Lärarförbundet Students styrelse är förtroendevalda lärarstudenter som fungerar som en arbetsgrupp som leder Lärarförbundet Students arbete nationellt. Den består av ordförande, vice-ordföranden och ytterligare sju ledamöter.

Lärarförbundet Students styrelse för 2019 valdes på Lärarstudentmötet och består av:

Verksamhetsrevisorer: Camila Fernandez och Erik Vikström.

verksamhetsrevisorer@student.lararforbundet.se

Valberedning: Alice Lindbom, Priscilla Edin, Sofia Knudsen och Simon Eckerström.

valberedningen@student.lararforbundet.se

Har du frågor om Lärarförbundet Student? Kontakta Maria via e-post maria.guthke@student.lararforbundet.se, telefon 072-543 37 86 eller Twitter: @mariagoodcat

Läs mer om ledamöterna i Lärarförbundet Student

Namn: Maria Guthke
Jobbar i styrelsen med: Är ordförande för Lärarförbundet Student och arbetar med studentengagemang.
Pluggar: Till hösten börjar jag min sjätte termin på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklassen och årskurserna 1-3 på Stockholms Universitet.
Mina hjärtefrågor: Det internationella solidaritetsarbetet som Lärarförbundet jobbar med. Och att lärarstudenters röster blir hörda inom frågor kring lärarutbildning och utbildningspolitiska frågor är viktigt för mig.
Skrattar åt: Jag skrattar åt ingenting. Jag är tysk. Vi har ingen humor.

Namn: Julia Norman
Jobbar i styrelsen med: Vice ordförande. Jag kommer framförallt arbeta med interna frågor som kretsar kring strukturer och kommunikation i nationella styrelsen och lokalt samt med fokusfrågan som berör psykisk ohälsa. Utöver detta har jag som vice ordförande ett uppdrag att stötta ordförande samt ha en helhetssyn i Lärarförbundets Students arbete.
Pluggar: Ämneslärarprogrammet vid Göteborgs Universitet med inriktning Gymnasiet och ämneskombinationen Svenska som andraspråk & bild.
Mina hjärtefrågor: Hållbarhet, och mitt intresse onkluderar då både sociala och miljömässiga aspekter. Hållbart engagemang och en hållbar framtid i ett tillsammansskap.
Skrattar åt: Americas funniest homevideos (men jag skäms lite för det).

Namn: David Blank
Jobbar i styrelsen med: Organisationsförändringar, opinion
Pluggar: Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet
Mina hjärtefrågor: Skapa förutsättningar för varje lärarstudent att kunna påverka sin lärarutbildning. Lyfta lärarstudenters åsikter om vad lärarutbildningen ska innehålla.
Skrattar åt: subtil humor och härliga människor!

Namn: Gabriella Johansson
Jobbar i styrelsen med: Hur lärarstudenter kan få mer kunskap om psykisk ohälsa, en av våra externa fokusfrågor.
Pluggar: Pedagogiskt ledarskap, masterprogram. Tidigare Grundskolelärare F-3 vid Uppsala Universitet.

Mina hjärtefrågor: Att alla barn ska få en kvalitativ och inspirerande utbildning.

Skrattar åt: Livets överraskningar! (Som när man tappar mackan och hinner fånga den igen, precis innan den landar på golvet, en klassiker…)

Namn: Emy Palmér
Jobbar i styrelsen med: Internationellt ansvarig och just nu även med VFU och verksamhetsnära inslag.
Pluggar: Fjärde året på ämneslärarprogrammet vid Göteborgs Universitet med inriktning mot gymnasieskolan, svenska som andraspråk och franska.
Mina hjärtefrågor: Som blivande språklärare tycker jag att tillgång till språk är superviktigt, både att utveckla de språk du behärskar och att få lära dig nya språk. Jag tycker även att vara normkritisk är viktigt men komplext, därför behöver det vara en del i lärarutbildningar.
Skrattar åt: Jag skrattar ofta när jag kommer att tänka på roliga saker som hänt, och ofta när det inte alls passar sig att skratta.

Namn: Elisabeth Holmberg
Jobbar i styrelsen med: Kvalitetsäkring och utveckling av VFU och verksamhetnära inslag i lärarutbildningen samt sociala medier.
Pluggar: Jag läser min femte termin på Grundlärarprogrammet åk 4-6 med inriktning idrott och hälsa vid Göteborgs Universitet.
Mina hjärtefrågor: En likvärdig skola! För att uppnå det behöver lärarstudenter en likvärdig och kvalitetssäkrad lärarutbildning. Värdegrundsarbete ligger mig också varmt om hjärtat.
Skrattar åt: Roliga failvideos.. Mia Skäringer också väldigt rolig!

Namn: Oskar Bäckman
Jobbar i styrelsen med: Opinionsbildande och utbildningspolitik. Hur vi ska få fler kompetenta lärare i våra skolor och bättre yrkesförankring på våra universitet.
Mina hjärtefrågor: Skolmarknadens avskaffande, för en likvärdig skola!
Skrattar åt: Lilla drevet

Vill du engagera dig i Lärarförbundet Student?

Kontakta Lärarförbundet Student på din ort eller prata med din studerandeinformatör. Vill du kontakta styrelsen gör du det på: student@lararforbundet.se

Du kan även följa Lärarförbundet Student via Twitter @lararforb_stud och Facebook.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här